Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբ

Ափոյան Գրիգոր

Ավարտել է Երևանի պոտական համալսարանի Թուրքերեն լեզվի և գրականություն բաժինը: