Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբ

Այվազյան Հասմիկ

Ավարտել է Երևանի Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական Ինստիտուտի մանկավարժության և հոգեբանության բաժինը: