Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբ

Նազարյան Մարինե

Ավարտել է Երևանի Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական Ինստիտուտի երաժշտության ուսուցչի բաժինը: