Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբ

Վարդումյան Սուրեն

Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի տնտեսական աշխարհագրության բաժինը: